وقتی کروبی علت گرفتاری خویش و اصلاحات در ورطه ی نابودی را بیان میکند ! !

در روزنامه ی اطلاعات 11 آذر سال 59 به نقل از مهدی کروبی آمده که : این مردم تا وقتی با رهبر هستند شکست ناپذیرند !

 

افسران - وقتی کروبی علت گرفتاری خویش و اصلاحات در ورطه ی نابودی را بیان میکند ! !

/ 0 نظر / 12 بازدید