رییس جمهور یا جومونگ

وقتی رییس جمهور به جای گزارش کار، به تخریب می پردازد، مردم هم بجای گوش دادن به حرافش جومونگ نگاه می کنند

 

آقای رییس جمهور شما حتی نمی توانی مطالبی را که بهت دیکته شده را به گونه ای بیان کنی که مخاطب پای حرف هایت بنشیند//آقای رییس جمهور نگاه دیشب ما فراتر از خط و خطوط سیاسی بود، ما می خواستیم ببینم چیکار کردی در این صد روز/ ما در این صد روز طعم تلخ گرونی رو چشیدیم ولی تو بجای معذرت خواهی به بیان یه سری مطالب واهی و پوچ و غیر مرتبط پرداختی ...

افسران - وقتی رییس جمهور به جای گزارش کار، به تخریب می پردازد، مردم هم بجای گوش دادن به حرافش جومونگ نگاه می کنند

افسران - وقتی رییس جمهور به جای گزارش کار، به تخریب می پردازد، مردم هم بجای گوش دادن به حرافش جومونگ نگاه می کنند

/ 0 نظر / 11 بازدید